დეტალებში დახვეწილი

ლენდინგ ფეიჯი

გჭირდებათ?

მარკეტინგი ლენდინგი

ლენდინგ გვერდი

ლენდინგ ფეიჯი იქმნება ვიწრო სამიზნე აუდიტორიისთვის და გამოყენება ეფექტური რეკლამისთვის ან მაშინ, როდესაც გვინდა რამე კონკრეტულზე გავამახვილოთ ვიზიტორების ყურადღება – გაყიდვებზე, ინფორმაციის მიწოდებაზე (ანონსი) ან სიახლეების გამოწერაზე (ლიდების გენერაცია)

ყურადღება

გინდათ გაამახვილოთ ყურადღება რომელიმე პროდუქტის ან მომსახურების გაყიდვაზე

პრეზენტაცია

გჭირდებათ რამე ვებინარის ანონსი ან აკეთებთ პრეზენტაციას, სადაც განიხილავთ კონკრეტული პროდუქტის დადებით მხარეებს

ლიდების გენერაცია

თუ გჭირდებათ დაინტერესებული ვიზიტორების მონაცმების შეგროვება (ნომერი, მეილი, სახელი და ა.შ)

ლიდების გენერაცია

ლიდების გენერაცია – პროდუქტის ან მომსახურების მიმართ ყურადღების მიქცევის პროცესი, მომხმარებლის დაინტერესება და მომავალში ამ დაინტერესების შედეგად პროდუქციის ან მომსახურების გაყიდვა.

დაინტერესებულ პირთან დასაკავშირებლად ციფრულ მარკეტინგში ასეთი გვერდების დახმარებით ხდება საკონტაქტო ინფორმაციის შეგროვება და მას “ლიდი” ეწოდება.

Skip to content